Zespół

Małgorzata Szulc

Współzałożycielka i Vice-Prezes Zarządu Auditors Górka & Szulc. Posiada tytuły: doktora nauk ekonomicznych, dyplomowanego księgowego, biegłego rewidenta nr 10479. Pasję do działalności dydaktycznej realizuje jako ceniony wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pełni również funkcje: wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Krakowie oraz członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów (od 2017 r.). Prywatnie pasjonuje się muzyką, książkami kryminalnymi i górskimi wycieczkami.

Łukasz Górka

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Auditors Górka & Szulc oraz Andea Solutions. Swoje doświadczenie zawodowe budował pracując w środowisku firm międzynarodowych oraz zdobywając tytuły: biegłego rewidenta nr 10142, dyplomowanego księgowego i doktora nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat związany jest ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu O/O w Krakowie. Prywatnie pasjonat motoryzacji, nowoczesnych technologii, broni palnej i strzelania precyzyjnego.

Marcin Górka

Vice-Prezes Zarządu Auditors Górka & Szulc. Wyższe wykształcenie w zakresie finansów i rachunkowości zdobył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Blisko 10-letnie doświadczenie w księgowości nabywał, pełniąc funkcje głównego księgowego oraz menadżera zespołu księgowego. W codziennej pracy stawia na bezpośrednie kontakty ze współpracownikami i klientami, dbając o efektywną komunikację. Cechuje go profesjonalne i innowacyjne podejście do powierzanych zadań. Pasjonuje go sport, motoryzacja, gotowanie, a wolny czas chętnie spędza aktywnie z rodziną.